top of page

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

01.

Biz işimizi aşkla yapıyoruz,

Vatanımızı seviyoruz,

İnsanımızı seviyoruz,

Mükelleflerimizin iyi ve kötü gününde yanındayız,

Sektörde şeffaf,dürüst,kaliteli ve uzman kadromuz ile hizmet veren lider firmayız,

02.

Sorunlarınıza çözüm yolları buluyoruz,

Aydınlık ufuk,uzun ve meşakatli iş hayatında yol arkadaşı oluyoruz,

Sorununuzu kendi sorunumuz olarak görüyor,profosyonel kadromuzla çözümler üretiyoruz,

03.

Vergi incelemeleri konusu itibariyle özellik  arz eden, yapılan incelemenin türüne göre belge

ve bilgi sunumlarında dikkat isteyen,verilecek her ifade ile sunulacak her belgenin lehte veya aleyhte  sonuçlar  doğuracağı  bir  konudur. Bu  nedenle  mükelleflerin  vergi  incelemelerine gerekli  önemi  göstermeleri  gerekir.  Çünkü  vergi  davalarının  kazanılmasında  iyi  bir vergi incelemesi  sonucunda  hazırlanan  raporun  ve sunulan belge-bilginin payı büyüktür. İşte bu bilinçle vergi  incelemelerinin her  türünde  sektör ve incelemenin yapısına göre kadrolarınca hazırlanan bilgi-belgeler ışığında Vergi  İncelemelerinin her aşamasında Danışmanlık Hizmeti sunmaktayız.

04.

Vergi  davaları   açılışı   ve  konusu   bakımından   farklılıklar   arz   eden, dava  dilekçesinin hazırlanmasından, temyiz – itiraz aşamalarının sonuna kadar ciddi bir takip isteyen, yerinde müdahaleler   gerektiren   bir   hizmet   zincirinden  oluşur. Davanın her aşamasında oluşan gelişmeleri yakından takip ederek ek belge – bilgi sunumları ile davaya müdahale etmekteyiz. Meslek mensuplarına, mükelleflere ekibimizle birlikte bilgilerimizi ve tecrübelerimizi aktarmaktayız.

05.

Geçmiş yada cari dönem işlemlerinin ve belgelerinin vergi hukuku kapsamında incelenip, görülen  hataların  revize edildiği bir hizmettir.Alış ve Satış faturalarınızın vergi hukukuna, vergi  incelemeleri  bakımından  uygunluk  denetiminin yapılmasıdır.  Mal aldığımız yada sattığımız  firmaların  ÖZEL ESASLAR (KOD)  yönünden  incelenmesi ile mükellefin vergi incelemelerine yada hukuksal anlamda yaşayacağı sorunları önlemek amaçlanmaktadır. Mükellefler  bu  hizmetle   vergi   incelemeleri  ve  sorunları  için  bir  nevi  koruma  altına alınmaktadır. Sunduğumuz  bu  hizmet; imalat,  ithalat  ve  ihracat firmaları ile mal-hizmet girdileri çok olan firmalar başta olmak üzere şahıs firmaları dahil talep edilmektedir.

06.

Vergi  Kanunlarına  muhalefet  suçlaması  nedeniyle  Asliye  Cezalara  açılan davaların aşamalarına da  danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çünkü bu davalar vergi hukukunu doğrudan   ilgilendiren,  vergi incelemesi  ve   vergi cezaları ile ilişkili davalardır. Vergi kanunlarına muhalefet suçlaması, ceza hukukunun yanı sıra vergi hukuku ile ilgili bilgi

ve  belgelere de  ihtiyaç duyulmaktadır. Bu davaların duruşma  aşamalarına  ek belge-

bilgi  sunarak,   bilirkişi   raporlarında  oluşan  eksiklere  itiraz  ederek  yada  ekibimiz

tarafından  hazırlanan  UZMAN MÜTALAASIYLA hizmet sunmaktayız. CMUK' nun 67/6 maddesine istinaden hazırlanan UZMAN MÜTALAASI na istinaden yine CMUK'nun 68/3 maddesi gereğince dinlenmemize karar verilmesi halinde duruşmaya katılarak uzman mütalaasında tespitlerle ilgili sorulacak soruları cevaplandırıyoruz.

07.

Ortağı  yada  temsilcisi  olunan şirketin prim borçlarından dolayı ortak veya temsilci adına düzenlenen  ÖDEME  EMİRLERİNİN  ve  ŞAHSİ  MAL  VARLIKLARINA KONULAN HACZİN İPTALİ İSTEMLİ açılacak davalarda Avukatlar ile temsilci ve ortaklarla bilgilerimizi davanın her aşamasında paylaşıyoruz. Danışmanlık ekibi olarak amacımız mesleki bilgimizi davanın her aşamasında talep edenlere sunmaktır.

08.

Mükellefiyetiniz esnasında  yada  mükellefiyetiniz  sona  erdikten  sonra  yaşadığınız vergi sorunlarının çözümüne danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetlerimiz ile ilgili belli başlı konular;

 • Bilgi isteme yazıları,

 • Re'sen terk işlemleri,

 • Açıklamaya davet yazıları,

 • Düzeltme işlemleri

 • Vergi Dairesi ile yaşanan diğer sorunlar

09.

Değişen ekonomik koşullar ve globalleşen Dünya, ticari faaliyetleri önemli bir hale getirdi. Kurumsal yapısını tamamlayan, rekabet gücüne ulaşan firmaların başarı ve kazanç grafiği yüksektir. İhtiyaç duyulan TİCARİ DANIŞMANLIK hizmetlerini ülkemizin her yerinde bulunan temsilci ve çözüm ortaklarımızla birlikte işlem kargaşasına imkan tanımadan mükelleflerimize sunmaktayız.

Verdiğimiz Ticari Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 • Fizibilite ve Üretim Maliyet Raporları,

 • Banka Kredilerinin Revizesi,

 • Konkordato, İflas ve Kayyum Aşamalarında Danışmanlık,

 • Nakit Denetimleri ve Finansal Yapı Analizleri,

 • Yeniden Yapılandırma ve Revize Hizmetleri,

 • Sektörel İstihbarat ve Yatırım Raporları,

 • Ticari Faaliyetlerle İlgili Departman Denetim Raporları,

 • Üretim Aşamalarında Hammadde ve Ticari Mal. Stok Denetimleri,

 • Diğer Ticari Danışmanlık Hizmetleri.

bottom of page